ZS MLYNSKA SC

ZS MLYNSKA SC

REKONŠTRUKCIA ČASTÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

VSTUPNÁ HALA + VRÁTNICA, JEDÁLEŃ, KUCHYNKA, DIELŇA

ZATEPLENIE + VNúTORNÉ PRIESTORY KONREšPONDUJÚ S ARCHITEKTúROU 80-TYCH ROKOV

CHARITATÍVNA POMOC EKONOMICKÉ A ZÁROVEŃ ESTETICKÉ RIEŚENIE, ČAS´T MOBILIÁRU RECYKLOVANÁ

2015-2017 ZŠ MLYNSKÁ SENEC

ZS MLYNSKA SC
ZS MLYNSKA SC
ZS MLYNSKA SC
ZS MLYNSKA SC
ZS MLYNSKA SC
ZS MLYNSKA SC
ZS MLYNSKA SC