Kontakt

A | záhradnícka 36 |821 08 bratislava E | martin [dot] dorsic [at] gmail [dot] com
M | +421 948 854 990
MARTIN DORŠIC ing.arch. | iPHA iEPD certifikovaný dizajnér pasívnych domov
FA STU bratislava 1997 | FA ljubljana 1998
E | helena [at] dorsic [dot] sk
M | +421 250 251
HELENA DORŠICOVÁ BARKAIOVÁ ing.arch. | autorizovaný architekt SKA 1734 AA
FA STU bratislava 1999